Potřebuju pomoci a nevím kam

Právní poradny jsou samozřejmě placené, ty advokátní a řízené advokáty, jsou ale i takové, které poskytují služby zadarmo. Je tu sice velká šance, že to chvíli potrvá, zatímco u advokáta to budete mít za dva dny, ale zato nebudete nic platit, a ještě vám dají nezávisle na výběr z vícero možností.
3D model

Charita i neziskový sektor

Ty zejména nabízejí právní poradenství ve svých daných oblastech, například asociace pro lidi s handicapem má poradenství, které se zabývá životem handicapovaných, diskriminací proti hendikepovaným atd., zatímco například charity sociální budou nabízet i poradenství dluhové a krizové, kde můžete zajít a oni vám pomůžou s insolvencí, oddlužením nebo exekucemi.
duhové siluety
 

Studenti a praxe

Pokud bydlíte ve větším univerzitním městě jako je Praha nebo Olomouc, určitě můžete narazit také na studentské právní poradny – pracují v nich většinou studenti, kteří chtějí získat praxi v práci s klientem a v právu ke škole. Nevadí jim, že práci dělají zadarmo, a ještě mohou někomu pomoci. Služby jsou stejně jako u charity bezplatné, supervizi nad nimi vykonávají zkušení advokáti, pedagogové a vyučující právnických fakult, což je definitivně plus. Mají také širší záběr než poradny u neziskového sektoru, neboť se zabývají kompletně celým občanským právem, trestním právem a nebo například i správním. Samozřejmě, každá poradna má i své limity, například v Olomouci vám neporadí s korporátními věcmi, restitucemi. Studenti také nemohou své klienty zastupovat u soudů ani v řízeních před mimosoudními orgány – to znamená, že váš problém zanalyzují, vysvětlí vám to a dají vám na výběr z několika řešení. Vy sami se rozhodujete, co si vyberete a taky na vás padá případná odpovědnost.
bílé písmo
 
Ostatně celkový problém těchto poraden je ten, že v případech, kdy vznikne škoda a nebylo to zaviněno porušením vnitřního řádu poraden, nenesou poradny jakoukoliv odpovědnost, neboť jste to vy, kteří děláte informované rozhodnutí. Samozřejmě, to nijak nepodmiňuje studenty, aby vše odflákli, jenom po nich poté nemůžete chtít, ať vám zaplatí statisíce za neúspěšnou žalobu.