Podnikání

Požadujte odškodné

Máte nebezpečné zaměstnání? Možná si pod tím představíte pyrotechnika nebo elektrikáře na sloupu vysokého napětí,